Priser

Våre priser pr. 1.1.2017
Omsorgstjenester med fast avtale time kr 395,-
Hjemmehjelpstjenester ved fast avtale time kr 395,-
Engangsoppdrag omsorgstjenester, hjemmehjelp time kr 420,-
Hagearbeid, snømåking time fra kr 395,-
Sykepleieoppdrag time kr 500,-
Fotterapi behandling kr 540,-
Frisør klipp fra kr 350,-
Våre omsorgs- og hjemmehjelpstjenester regnes ut fra 60 minutter.
Kjøring kommer i tillegg på alle våre tjenester. Ved omsorg og hjemmehjelpstjenester regner vi 0,5t i kjøring pr. oppdrag. Andre tjenester kommer reisetillegg ut i fra hvor du bor. Tillegg på timespris etter kl 17:00 på hverdager, helg og helligdager. Ved store oppdrag gjelder andre satser.
Enkelte av våre tjenester blir pålagt MVA. Vi går igjennom dette når avtale om tjenester blir avtalt.