Bjørn Tore B Hansen

Daglig leder

Bjørn Tore Bendvold Hansen, Daglig lederStartet Personlig Omsorg i 2007.

Bjørn Tore er utdannet økonom fra BI, og har Mastergrad innen organisasjon og ledelse. I tillegg har han utdannelse innen psykologi på universitetsnivå.

Han har engasjert seg særlig for seniorers rettigheter og behov innenfor tjenester de mottar, fra det offentlig eller private. Fra 2008-2011 satt han i styret i Seniorsaken avd. Fredrikstad.

Bjørn Tores arbeidsoppgaver i Personlig Omsorg er personalhåndtering, økonomistyring og daglig drift.