Administrasjonen

På kontoret i Fredrikstad jobber Bjørn Tore, Elin, Tove og  Marianne.

Vi i Personlig Omsorg er tilgjengelige på telefon 69 34 33 70 mandag-fredag mellom kl 08.00 og 18.00.

Bjørn Tore Bendvold Hansen
Daglig leder
post@personligomsorg.no
69 34 33 70

Startet Personlig Omsorg i 2007.

Bjørn Tore er utdannet økonom fra BI, og har Mastergrad innen organisasjon og ledelse. I tillegg har han utdannelse innen psykologi på universitetsnivå.

Han har engasjert seg særlig for seniorers rettigheter og behov innenfor tjenester de mottar, fra det offentlig eller private. Fra 2008-2011 satt han i styret i Seniorsaken avd. Fredrikstad.

Bjørn Tores arbeidsoppgaver i Personlig Omsorg er personalhåndtering, økonomistyring og daglig drift.


Elin Barm
Markedskoordinator
eb@personligomsorg.no
941 38 920

Elin har vært ansatt i Personlig Omsorg i flere år. Hun har opparbeidet seg bred kompetanse på våre tjenester satt opp mot dine behov og rettigheter.

Hun har utdannelse innen organisasjon og helsefag.

Hennes positive holdning og store interesse for at eldre skal få en enklere og bedre hverdag gjør henne til en verdifull ressurs både for bedriften og kundene.

Elin er den personen du som kunde oftest treffer på telefonen eller gjennom kundemøter når vi setter sammen våre tjenester.


Tove Bratland
Proksjektkoordinator
tb@personligomsorg.no
40 63 56 93

Tove har flere års erfaring som daglig leder for et avlastningssenter for ungdom. Hun har erfaring innen oppbygging av avlastningssenter, oppfølging av brukere, kontakt med kommuner, personal og økonomi.

I tillegg har Tove erfaring som miljøarbeider.

Tove er utdannet frisør, og har drevet egen salong i flere år. Hun er en gang i uken ute hos våre kunder, hvor hun sprer glede med sitt gode humør og stå-på-vilje.

Hun liker å arbeide med veiledning og problemløsning, og dermed finne de beste løsninger for våre kunder.

Tove er vår kontakt opp mot BPA, hun har tidligere jobbet hos vår partner Optimal Assistanse.


Kristine Høgestøl
Fagansvarlig for fritt brukervalg
kh@personligomsorg.no
45491928

Kristine er utdannet hjelpepleier og har lang erfaring innen helse og omsorg.
Hun jobber som fagansvarlig oppmot fritt brukervalg i Moss kommune.