Trenger du hjelp til å løse oppgaver i hverdagen?

Personlig Omsorg tilrettelegger gjennom kartlegging av behov, og utfører oppdrag med den største respekt for deg som kunde. Vi gir trygghet og glede som støttespiller.

Vi bistår deg og dine pårørende for kortere eller lengre oppdrag innen følgende tjenester: