Personlig Omsorg samarbeider med ulike instanser lokalt.

Vi har et stort nettverk og mange gode erfaringer med forskjellige aktører enten de er offentlige eller private. Vi utvider stadig antallet samarbeidspartnere.