Det viktige for oss er å knytte rett ansatt opp mot hver enkelt kunde, så vår stab består av mennesker med forskjellig bakgrunn og utdannelse.