Ordningen med særfradrag for sykdomskostnader fases ut.

Kostnader ved helse-, omsorgs- og hjemmehjelpstjenester gir fra og med inntektsåret 2012 ikke rett til særfradrag for sykdomskostnader.

Skatteetatens beskrivelse av utfasingen, les mer om Særfradraget fases ut:

Reglene om utfasing innebærer at dersom du har fått særfradrag for store sykdomskostnader for inntektsårene 2010 og 2011, får du særfradraget også for inntektsårene 2012, 2013 og 2014 under forutsetning av at vilkårene for særfradrag er oppfylt.