Personlig Omsorg kan bistå deg og dine pårørende for kortere eller lengre oppdrag som støttespiller i hverdagen. Vi utfører alltid våre oppdrag med den største respekt for våre kunder og deres foresatte og gir trygghet og glede til deg.