Personlig Omsorg har fått tjenestegodkjenning i Moss kommune som leverandør av praktisk bistand. Dette er vår brosjyre som du kan skrive ut (pdf).

Personlig Omsorg er tjenestegodkjent i Moss (brosjyre)