Vi feirer vårt 10 års jubileum

I forbindelse med Personlig Omsorg sitt 10 års jubileum, ønsker vi å gi deg 50% rabatt ved bestilling av 2 timer omsorg eller hjemmehjelpstjenester.

Dette er en gave til deg/dere fra oss, som kan benyttes uten videre forpliktelser. Bestilling må avtales innen utgangen av mai 2017.

Dette er et engangstilbud til nye kunder, som har behov for helse- og omsorgs- og hjemmehjelpstjenester.

Vedlagt følger brosjyren som beskriver våre tjenester.

Tilbudet gjelder ikke frisør eller fotterapi.

Ta kontakt for nærmere informasjon og avte på tlf. : 69 34 33 70 eller epost: post@nullpersonligomsorg.no.