Om å bo hjemme lenger

En god klemVi i Personlig Omsorg har opparbeidet oss en bred kompetanse når det gjelder tilrettelegging for å kunne bo lenger hjemme.

Det er ingen fasitsvar på hvilket behov for hjelp den enkelte trenger for å få en verdig alderdom. Enten om behovet øker gradvis eller sykdommen rammer akutt så vil det føre til betydelige endringer som det må tilrettelegges for.

Mange ønsker ikke å måtte flytte på institusjon når behovet blir for stort. Gjennom individuell tilrettelegging er det ofte heller ikke nødvendig.

Personlig Omsorg tilrettelegger for at man kan bo hjemme lenger gjennom å kartlegge behov og samarbeide med det kommunale hjelpeapparatet, skreddersyr vi en løsning som ivaretar dine interesser og behov.

Personlig Omsorg kan bistå deg og dine pårørende med:

  • døgn-/dagomsorg, nattevakt
  • telefonvakt
  • personlig hygiene og pleie/ Daglig stell (morgen/kveld)
  • praktiske gjøremål (handling, hente resepter, matlaging, klesvask, rengjøring
  • sosialt samvær
  • generelle råd om offentlige vedtak og rettigheter
  • oppfølging av søknad om hjelpemidler
  • tilsyn og ettersyn i kortere perioder (ferier m.m.)
  •  fotterapeut og frisør hjem til deg
  • hjelp til økonomistyring, eks. betale regninger