Designvalg for Personlig Omsorg

Sammendrag av designvalg

Logo

Personlig Omsorg logo i farger
Personlig Omsorg logo i farger
Persolig Omsorg (logo svart)
Persolig Omsorg (logo svart)

 


Siluetten av hendene rundt kulen/hodet signaliserer omsorg, trygghet og glede.

Logoen er stram og gir et inntrykk av profesjonalitet. Den er samtidig enkel og kan benyttes negativ mot farget bakgrunn eller i forskjellige farger etter ønske og anledning/tema.

Profilfarger

Fargene kan benyttes på bakgrunn og tekst, alt etter behov, tema og anledning. To farger kan også settes sammen og skape et ulikt, kanskje noe «frekkere», uttrykk. Variasjon av farger er utmerket til å skille mellom sesonger, temaer og eventuelle kampanjer o.l.

Det er valgt en ren lys nestenhvit bakgrunn gjennomgående på hele profilen.

Fargeverdier

  Endelig valgt kombinasjon falt på #800080 lilla, #ED6002 orange og #029A75 sjøgrønn.

Hex R G B C M Y K
Lilla  #800080 128 0 128 0 255 0 127
Orange  #ED6002 237 96 2 0 152 253 18
Sjøgrønn  #029A75 2 154 117 252 0 61 101
Nestenhvit  #FFFFF7 255 255 247 0 0 8 0

Ved valg av farger gikk jeg ut fra tidligere nettsider, farger fra brosjyren og farger brukt på epost.

#800080 #ED6002 #029A75 farger nettside

#7F0061 #E24502 #028961 farger ref. brosjyren

#AD37DC #FACB39 #77A6A0 tekst fra e-post

Designelementer

Bilder

Fotografier er satt inn enkelt uten ramme og «undertekst» men med alternativ tekst og billedforklaring.

Ikoner

Personlig Omsorg logo svarthvittDet er benyttet ikoner som et ledd i å forsterke og tydeliggjøre de enkelte tjenestene.

Fonter

På logoen er fonten HelveticaExtNormal, Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif.

Fonten Rodin Regular er valgt som effektfont på slagord. Denne fonten må gjerne benyttes på andre elementer, men likevel begrenset.

Det er benyttet Arial til vanlig tekst i forskjellige størrelser og med ulike variasjoner på elementer.

Elementer / trykksaker

Presentasjon

Presentasjon skal fungere som et godt arbeidsverktøy ved foredrag og opplæring. Den må være lett oppfattelig, holde et helhetlig design og på en enkel måte formidle sitt budskap slik at enhver kan forstå og ta lærdom av den. Den bruker i hovedsak illustrasjoner og bilder for visualisere poeng. Minst mulig tekst, som gir mer som for fri prat og dessuten automatisk mer oppmerksomhet og interesse fra mottaker(e).

Profileringsfargne blir benyttet bevisst for å skape dynamikk gjennom presentasjonern, samtidig funerer de friske fargene som ineressevekkere og gir variasjon i sidene.